Velkomne til dugnad og basar på DUO 31. august!

Velkomne til dugnad og basar på DUO 31. august!

Måndag 31. august inviterer vi alle føresette og elevar til dugnad og basar på DUO.
Dugnaden startar kl. 15, og det vert sjølvsagt lagt inn eit måltid for dugnadsfolket!

Basaren er obligatorisk for alle 10. klassingane, men ellers inviterer vi alle som vil komme.
Inntektene går til 10. klasse sin tur til Krakow i september.

Hjarteleg velkomne til ein fellesinnsats for skulen og elevane våre!

X