Velkomne til skulestart i nytt skulebygg!

Velkomne til skulestart i nytt skulebygg!

Det er med STOR glede og forventning vi ser fram til å ønskje velkomne til årets skulestart!
I desse dagar vert det jobba iherdig for at elevane våre skal bli motteke i det fletta nye skulebygget.
Vi gler oss heise mykje til å vise fram både det nye tilbygget – men også det nye gamlebygget – her blir det nesten vanskeleg å kjenne seg att…

Første skuledag startar torsdag 15. august kl. 08.45.
MERK: Skulestart er 5 minutt tidlegare enn før!

Alle møter i Amfiet i nybygget til felles oppstart.

X