Friskoleprisen til Lars Johan Danielsen

Friskoleprisen til Lars Johan Danielsen

Friskoleprisen 2014

Tidligere rektor ved Danielsen Videregående Skole, Lars Johan Danielsen, er tildelt Friskoleprisen for 2014. Prisen deles ut årlig av Kristne Friskolers Forbund til personer eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for friskolene i Norge. I sin omfattende begrunnelse for tildelingen sier komiteen blant annet:

– Gjennom sitt engasjement for friskolesaken lokalt, nasjonalt og internasjonalt har Lars Johan Danielsen vært en tydelig forkjemper for frie kristne skoler. Han har satt markante spor etter seg i friskolelandskapet og vært en inspirator og et forbilde for mange i de norske friskolene. Han har fremhevet friskolenes kristne og menneskerettslige begrunnelse, og vært en varm forsvarer for friskolenes ansettelsesfrihet. I tillegg har han også vært en pådriver for skoleutviklingsarbeid for å synliggjøre kristen tro i fagene og i skolevirksomheten for øvrig.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik delte ut prisen og kåserte om sitt forhold til kristne friskoler – både som privatperson og som politiker.

Lars Johan Danielsen fikk også Kongens Fortjenstmedalje i 2011.

Bildet viser fra venstre komitémedlemmene Anette Sørensen Rege, Kirsti Thuseth Gunnestad og Leidulv Nesgård (leder), prisvinner Lars Johan Danielsen og prisutdeler Kjell Magne Bondevik. Komitémedlem Helge Vatne var ikke til stede under utdelingen. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK. (Gjengitt med tillatelse.)