Fellesfag

Fellesfag ved skolen

På Danielsen Intensivgymnas kan du velge mellom fellesfagene
som vises i menyen til venstre.

For å oppnå generell studiekompetanse tar man de 6 basisfagene
norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie.
Dette tilfredsstiller kravene for opptak til høyere utdanning.
Alle som har fullført og bestått 3-årig videregående skole
har generell studiekompetanse.

Enkelte studium, som for eksempel medisin og ingeniør,
krever at du har spesifikke programfag i tillegg til den generelle studiekompetansen.
Trykk på lenken under for å finne ut hva som skal til for å få spesiell studiekompetanse.
Spesiell studiekompetanse