Engelsk

Engelsk ved Danielsen Intensivgymnas

Målet for kurset er å utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter hos elevene innenfor områdene språk og språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

Helårskurs: Engelsk (vg1)

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen i faget.

Fagkoder:
ENG 1002 (vg1)

Omfang:
140 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende