Historie

Historie ved Danielsen Intensivgymnas

Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg. Faget består av to deler, eldre og nyere historie.

Halvårskurs: Historie (vg2), høst
Halvårskurs: Historie (vg3), vår

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Fagkoder:
HIS 1001 (vg2)
HIS 1002 (vg3)

Omfang:
169 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende