Naturfag

Naturfag ved Danielsen Intensivgymnas

Naturfag omfatter fagdisiplinene biologi, fysikk, kjemi og geofag. Kompetansemålene for faget omfatter forskning, bærekraftig utvikling, ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, energi for framtiden og bioteknologi.

Helårskurs: Naturfag (vg1)

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

Fagkoder:
NAT 1002 (vg1)

Omfang:
140 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende