Religion

Religion ved Danielsen Intensivgymnas

Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng.

Halvårskurs: Religion (vg3), vår

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

 

Fagkoder:
REL 1001 (vg3)

Omfang:
84 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende