Samfunnsfag

Samfunnsfag ved Danielsen Intensivgymnas

Faget er en første innføring i samfunnsfag. Hovedområdene i faget er: utforskeren, individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

Halvårskurs: Samfunnsfag (vg1), høst

Forkunnskaper: 
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

 

Fagkoder:
SAF 1001 (vg1)

Omfang:
84 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende