Generell studiekompetanse i Bergen

Generell studiekompetanse i Bergen

Er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. De vanligste måtene man kan få studiekompetanse på er vitnemål fra videregående, yrkesfag med påbygg eller 23/5 regelen.

Generell studiekompetanse med vitnemål fra videregående:

Alle som har fullført og bestått et studieforberedende studieprogram på videregående etter 2009 har du fått opplæring under Kunnskapsløftet, og har dermed oppnådd generell studiekompetanse. Du kan også ha oppnådd dette dersom du har gått et yrkesfaglig utdanningsprogram i to år og tatt et påbyggingsår det tredje året. Dersom du mangler ett eller flere fag for å fullføre vitnemålet, kan du søke skoleplass hos oss i stedet for å ta fagene som privatist.

Spesiell studiekompetanse

23/5 regelen:

Dersom du fyller 23 år eller mer det året du skal søke om opptak kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5 regelen. For å få det med 23/5 regelen må du oppfylle tre krav:

 1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak
 2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene;
  1. Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 timer)
  2. Engelsk (140 timer)
  3. Matematikk (224 timer)
  4. Historie (140 timer)
  5. Samfunnsfag (84 timer)
  6. Naturfag (140 timer)
 3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Dersom du mangler ett eller flere av fagene for å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5 regelen kan du søke skoleplass hos oss i stedet for å ta fagene som privatist.

 

Påbygging til generell studiekompetanse

Ønsker du høyere utdanning og har gått på yrkesfag? Da kan du ta påbygging til generell studiekompetGelender på skolenanse.
Du kan søke både før og etter læretiden.

I påbygging trenger du fagene norsk, historie, matematikk, naturfag og kroppsøving.
I tillegg må du velge ett programfag fra enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomiske fag. Se hvilke programfag du kan velge i menyen over.

Forutsetninger for å ta påbygging er:
Fullført vg1 og vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller oppnådd yrkeskompetanse, med eller uten fag- og svennebrev.

For mer info se: samordnaopptak.no