Speed school

Danielsen Intensivgymnas har et diakonalt prosjekt i samarbeid med Stømmestiftelsen i Vest-Afrika.
Speed School er et type prosjekt som har gitt svært positive resultater i regionen.
Gjennom ni måneders intensiv undervisning får barn som har droppet ut av vanlig skole
en ny mulighet til å ta fatt på skolegangen igjen.

Strømmestiftelsen driver også lese- og skriveopplæring for mødre av Speed Schools barn.
Disse kvinnene har et stort behov for å lære seg å lese, skrive og regne,
slik at de blant annet er i stand til å følge opp sine barn på skolen.

Video fra Speed school