Ledige stillinger

Det er ledige vikariater for skoleåret 2020-2021 i følgende fag:
Matematikk R1 (57,4%)
Fysikk 1 (57,4%)
Biologi 1 (57,4%)
Den eller de som ansettes må ha et ønske om å fremme skolens kristne verdisyn.
Søknadsfrist: snarest
Søknad med cv sendes til tone.monsen@danielsen-skoler.no
Spørsmål om stillingene ved henvendelse til rektor, Tone Monsen, på tlf. 995 339 83