Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Helårskurs: Historie (vg3)

Forkunnskaper:
Fullført 2-årig yrkesfaglig utdanningsprogram.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Fagkoder:
HIS 1003 (vg3)

Omfang:
140 årstimer

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.