Kroppsøving omfatter hovedområder som idrettsaktivitet, friluftsliv, trening og livsstil.

Helårskurs: Kroppsøving (vg3)

Forkunnskaper:
Fullført 2-årig yrkesfaglig utdanningsprogram.

Eksamen:
Det er ingen eksamen i faget.

Fagkoder:
KRO1006 (vg3)

Omfang:
56 årstimer

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.