Matematikk påbygg

Praktisk matematikk, 2P-Y

1P-Y +2P-Y oppfyller kravet til generell studiekompetanse, og er et praktisk rettet matematikkfag.

Helårskurs: Matematikk 2P-Y (vg2)

Forkunnskaper:

Matematikk 1P-Y (vg1), yrkesfaglige utdanningsprogram.

Eksamen:

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Fagkoder:
MAT 1005 (vg2)

Omfang:
140 årstimer

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.