Naturfag omfatter fagdisiplinene biologi, fysikk, kjemi og geofag. Kompetansemålene for faget omfatter forskning, bærekraftig utvikling, stråling og radioaktivitet, energi for framtiden og bioteknologi.

Helårskurs: Naturfag (vg3)

Forkunnskaper:
Naturfag vg1, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

Fagkoder:
NAT 1003 (vg3)

Omfang:
84 årstimer.

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.