Kurset tar for seg hele pensumet i norsk vg3, påbygg til generell studiekompetanse. Faget tar for seg muntlig og skriftlig kommunikasjon, samt tema innen språk, litteratur og kultur.

Helårskurs: Norsk (vg3)

Forkunnskaper:
Norsk vg1 og vg2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Eksamen:
Alle skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
Du kan bli trukket ut til skriftlig eksamen i  norsk sidemål,
og til muntlig eksamen i faget.

Fagkoder:
NOR 1231 (hovedmål)
NOR 1232 (sidemål)
NOR 1233 (muntlig)

Omfang:
281 årstimer.

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.