Biologi

Biologi ved Danielsen Intensivgymnas

Biologi 1 :
Biologi 1 (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med Biologi 2 (vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger  programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.
Biologi 1 er et muntlig-praktisk fag som inneholder hovedområder som den unge biologen, cellebiologi, menneskets fysiologi, funksjon og tilpasning og biologisk mangfold.
Kurset har obligatoriske elevøvelser og ekskursjoner.

Halvårskurs: Biologi 1 (vg2), høst og vår

Forkunnskaper:
Naturfag vg1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

Biologi 2:
Biologi 2 (vg3) er et av de valgfrie programfagene i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med Biologi 1 (vg2) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.
Biologi 2 er et skriftlig fag som inneholder hovedområder som den unge biologen, energiomsetning, genetikk, bioteknologi, økologi, evolusjon og om å bruke biologifaglige arbeidsmåter i økologisk feltarbeid, undersøkinger og forsøk i laboratoriet. Kurset har obligatoriske elevøvelser og ekskursjoner.

Halvårskurs: Biologi 2 (vg3), vår

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

 

Fagkoder:
Biologi 1: REA3001
Biologi 2: REA3002

Omfang:
Biologi 1: 140 årstimer (vg2)
Biologi 2: 140 årstimer (vg3)

Realfagspoeng:
Biologi 1: 0,5
Biologi 2: 0,5

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for realfag