Fysikk ved Danielsen Intensivgymnas

Fysikkfaget strever etter å beskrive naturen empirisk og kvalitativ gjennom eksperimenter som resulterer i lover, ofte av matematisk natur. Vi kan på mange måter omtale fysikk som “anvendt matematikk”. Programfagene i fysikk gir en bred og grundig innføring i de grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som ligger til grunn for vår virkelighetsoppfatning, og gir grunnlag for videre studier innenfor realfag, ingeniøryrker, arkitektur med mer.

Fysikk 1:
Fysikk 1(vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med Fysikk 2 (vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.
Fysikk 1 spenner over mange ulike tema, inkludert klassisk mekanikk (kraft, beveglse, energi og termofysikk), moderne fysikk (atom- og kjernefysikk), astrofysikk/kosmologi og elektrisitet/halvlederteknologi.

Halvårskurs: Fysikk 1 (vg2)
Forberedelse Fysikk

Forkunnskaper:
naturfag og 1T, vg1

Eksamen:
Fysikk 1: Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

 

Fysikk 2:
Fysikk 2(vg3) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med Fysikk 1 (vg2) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.
Fysikk 2 bygger på Fysikk 1, men har tematisk mindre spredning; her går vi mer i dybden på litt færre områder:
kvantefysikk og relativitetsteori, partikkelfysikk, felt (elektriske, magnetiske og gravitasjon) og klassisk mekanikk (bevegelsesmengde, sirkelbevegelse).

Halvårskurs: Fysikk 2 (vg3)

Forkunnskaper:
Fysikk 1 og R1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

Fagkoder:
Fysikk 1: REA 3004
Fysikk 2: REA 3005

Omfang:
Fysikk 1: 140 årstimer
Fysikk 2: 140 årstimer

Realfagspoeng:
Fysikk 1: o,5
Fysikk 2: 1,0

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for realfag