Geofag ved Danielsen Intensivgymnas

Geofag 1(vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med Geofag 2(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Geofag 1:
I Geofag 1 vil du få et innblikk i hvordan planeten vår har blitt dannet gjennom millioner av år med geologiske prosesser som magmatisme, kontinentaldrift og erosjon. Dette brukes til å se på geologiske ressurser som olje, gass, vann og mineraler. Vi ser også på hvordan Jorden over et geologisk sett kort tidsrom påvirkes av vær, klima og naturkatastrofer.

Halvårskurs: Geofag 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
Naturfag vg1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

 

Geofag 2:
Geofag 2(vg3) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med Geofag 1(vg2) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.
I Geofag 2 dykker vi dypere inn i mange av problemstillingene fra Geofag 1. Det fokuseres på hvordan geologiske ressurser blir funnet og utvunnet, og hvordan utvinning og bruk av geologiske ressurser påvirker planeten vår. Du lærer deg å se på vær og klima i et større perspektiv, slik at du med større tyngde kan vurdere dagens klimautfordringer.

Halvårskurs: Geofag 2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
Naturfag, vg1 og Geofag 1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

 

Fagkoder:
Geofag 1: REA 3008
Geofag 2: REA 3009

Omfang:
Geofag 1: 140 årstimer
Geofag 2: 140 årstimer

Realfagspoeng:
Geofag 1: 0,5
Geofag 2: 0,5

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for realfag