Kjemi ved Danielsen Intensivgymnas

Kjemi 1:
Kjemi 1 (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med Kjemi 2 (vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Kjemi 1 er et muntlig fag med 10-15 elevøvelser, som tar for seg: uorganisk og organisk kjemi med fokus på kjemiske strukturer,
bindinger og reaksjoner samt periodesystemet. Temaer som vannkjemi, syre/base og organisk kjemi blir nøye behandlet.

Halvårskurs: Kjemi 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
Naturfag vg1
Forberedelse Kjemi

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

 

Kjemi 2:
Kjemi 2 (vg3) er et av de valgfrie programfagene i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med Kjemi 1 (vg2) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Kjemi 2 er et skriftlig fag med 15-20 elevøvelser. Faget tar opp ulike temaer som materialtyper, miljøkjemi, redoksreaksjoner, syre/base reaksjoner, løselighet og organisk kjemi.

Halvårskurs: Kjemi 2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
Naturfag vg1
Kjemi 1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

 

 

Fagkoder:
Kjemi 1: REA 3011
Kjemi 2: REA 3012

Omfang:
Kjemi 1: 140 årstimer
Kjemi 2: 140 årstimer

Realfagspoeng:
Kjemi 1: o, 5
Kjemi 2: 0, 5

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for realfag