Matematikk S1 og S2

Matematikk ved Danielsen Intensivgymnas

S1 og S2 er matematikk for samfunnsfag. Fagene oppleves gjerne mindre teoretisk tunge enn R1 og R2 som er matematikk for realfag. For en del videre studier vil S1 og S2 kunne erstatte R1 som opptakskrav selv om innholdet i fagene er nokså forskjellige. F.eks. er vektorregning ikke med i S1 og S2, men en viktig del av R1. Samtidig går S1 og S2 grundigere inn på statistikk og har gjerne en mer økonomisk og/eller samfunnsfaglig tilnærming til emner som sannsynlighetsregning og funksjonslære.

S1:
S1 (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med S2(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.
Hovedområdene i S1 er: algebra, funksjoner, sannsynlighet, lineær optimering.

Halvårskurs: S1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
1T eller 1P, vg1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen i faget.

S2:
S2 (vg3) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med S1(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.
Hovedområdene i S2 er: algebra, funksjoner, sannsynlighet og statestikk.

Halvårskurs: S2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
1T eller 1P, vg1 og S1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

 

 

Fagkoder:
S1: REA 3026
S2: REA 3028

Omfang:
S1: 140 årstimer
S2: 140 årstimer

Realfagspoeng:
S1: o, 5
S2: 0, 5

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for realfag