Psykologi 1 og 2

Psykologi ved Danielsen Intensivgymnas

Psykologi 1:
Psykologi 1(vg2) er et av de valgfrie programfagene i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Sammen med Psykologi  2 (vg3) utgjør faget ét av to valgfrie fordypninger i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.
I programfaget psykologi 1 jobber vi med disse hovedtemaene:
Psykologiens historie og utvikling, utviklingspsykologi, mennesket og læring, psykologiens biologiske grunnlag og mennesket og helse

Halvårskurs: Psykologi 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i dette faget.

Psykologi 2:
Psykologi 2 (vg3) er et av de valgfrie programfagene i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Sammen med Psykologi 1 (vg2) utgjør faget ét av to valgfrie fordypninger i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.
I programfaget psykologi 2 jobber vi med disse hovedtemaene:
Psykologien i dag, sosialpsykologi, kommunikasjon og helsepsykologi

Halvårskurs: Psykologi 2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen i dette faget.

 

Fagkoder:
Psykologi 1: SAM 3037
Psykologi 2: SAM 3038

Omfang:
Psykologi 1: 140 årstimer (vg2)
Psykologi 2: 140 årstimer (vg3)

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for språk, samfunnsfag og økonomi