Sosialantropologi

Sosialantropologi ved Danielsen Intensivgymnas

Sosiologi og sosialantropologi (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Sammen med Sosialkunnskap (vg3) eller Politikk og menneskerettigheter (vg3) utgjør faget ét av to valgfrie fordypninger i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.
I Sosiologi og sosialantropologi jobber vi med områder som fordeling av goder, sosialisering, sosiale ulikheter, produksjon og arbeid.
Vi sammenligner norsk kultur med andre kulturer. Faget tar også opp samfunnsvitenskapelige tenkemåter.

Halvårskurs: Sosiologi og sosialantropologi (vg2), høst

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i dette faget.

Fagkoder:
Sosiologi og sosialantropologi: SAM 3019

Omfang:
140 årstimer (vg2)

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for språk, samfunnsfag og økonomi