Sosialkunnskap

Sosialkunnskap ved Danielsen Intensivgymnas

Sosialkunnskap (vg3) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Sammen med Sosiologi og sosialantropologi (vg2) eller Politikk og menneskerettigheter (vg3) utgjør faget ét av to valgfrie fordypninger i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.
I programfaget sosialkunnskap jobber vi med disse hovedtemaene:
samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder, livsfasene, velferdsforskjeller, sosiale problemer, velferdsstaten og menneskerettigheter. En kan trekkes ut til enten muntlig og/eller skriftlig eksamen.

Halvårskurs: Sosialkunnskap (vg3), vår

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen i dette faget.

Fagkoder:
SAM 3016

Omfang:
140 årstimer (vg3)

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for språk, samfunnsfag og økonomi