Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære ved Danielsen Intensivgymnas

Teknologi og forskningslære 1:

Teknologi og forskningslære 1(vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med Teknologi og forskningslære 2(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

I Teknologi og forskningslære 1 vil en komme innom hovedområder som den unge forskeren og ingeniøren; teknologi, naturvitenskap og samfunn; design og produktutvikling.

Halvårskurs:Teknologi og forskningslære 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
Naturfag vg1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

 

Teknologi og forskningslære 2:

Teknologi og forskningslære 2(vg3) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med Teknologi og forskningslære 1(vg2) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

I Teknologi og forskningslære 2 vil en komme innom hovedområder som den unge forskeren; naturvitenskapelige arbeidsmetoder; forskning, teknologi og samfunn; vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori.

Halvårskurs: Teknologi og forskningslære 2 (vg3)

Forkunnskaper:
Naturfag, vg1 og Teknologi og forskningslære 1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

 

Fagkoder:
TOF 1: REA 3052
TOF 2: REA 3019

Omfang:
TOF 1: 140 årstimer
TOF 2: 140 årstimer

Realfagspoeng:
TOF 1: 0,5
TOF 2: 0,5

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for realfag