Våre studietilbud

Generell studiekompetanse

For å oppnå generell studiekompetanse tar man de 6 basisfagene
norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie.
Dette tilfredsstiller kravene for opptak til høyere utdanning.
Alle som har fullført og bestått 3-årig videregående skole har generell studiekompetanse.

Les mer om generell studiekompetanse »