Loddboksalget 21/22 er i gang!

Tradisjonen tro er vi i gang med vårt årlige loddsalg til inntekt for misjonsaksjonen vår. Prosjektet i år er i Mongolia, i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband, og har som formål å gi barn med funksjonsnedsettelser en bedre hverdag.

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Det er stort engasjement blant elevene omkring årets loddsalg. Dette kan muligens ha noe med å gjøre at flere lærere har sagt seg villige til å ofre hår eller skjegg dersom akkurat deres klasse blir bestselgende klasse på skolen... Men engasjement er det også rundt prosjektet NLM driver i samarbeid med Norad. Barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia blir ofte ikke behandlet som andre barn, og får i mange tilfeller ikke behandling og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem og gir dem et mer verdig liv.

Vi håper mange vil støtte prosjektet når loddselgerne våre tar kontakt!

PS: Hovedpremien vår, en elektrisk sparkesykkel, har falt ut av oversikten på loddboken, men den er helt reell!

Andre nyheter