Mulig streik blant bussjåfører fra lørdag 7.mai

Mulig streik Det er varslet mulig streik blant bussjåfører. Elever som til vanlig tar buss til skolen kan bli påvirket. Elevene må da finne alternativ transport til skolen. Vi oppfordrer foreldre og elever til å holde seg orienterte via media. Skyss sine heimesider (skyss.no) vil være oppdatert om aktuelle ruter som er påvirket av streiken.

Andre nyheter