Viktig info om testing

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Smittevernlegen har besluttet at skolen skal over på jevnlig testing. Fordi smitten er spredt utover omtrent alle klasser, blir alle elever på skolen anbefalt å teste seg to ganger i uken. Testing gjennomføres hjemme før eleven går på skolen. Torsdag og mandag er testdager. Elever får med tester hjem i dag onsdag 26.01.22. Dette gjelder for alle klasser, også de som har fått annen beskjed om testing tidligere. (Vi minner om at testene ikke tåler frost.)

Dersom eleven har hatt koronainfeksjon de siste 3 måneder trenger en ikke følge disse testanbefalingene. Elever med symptomer skal fremdeles ikke gå på skolen. Elever som får symptomer er anbefalt å teste seg, og ikke vente til den faste dagen. Elever som får positiv test, følger regler for isolasjon og varsler skolen og smittevernkontoret.

Se mail fra rektor i Min skole app eller på mail 25.01.22 for mer info.

Andre nyheter