10.kl: Informasjon om videregående opplæring

10.kl: Informasjon om videregående opplæring

Husk:
Obligatorisk informasjonskveld om videregående opplæring for 10.trinn tirsdag 27.november kl. 18.00-20.00.
Møtet er for både foreldre og elever.
Sted: Gymsal.

 

Søknad til videregående opplæring:

 • Elevene kan søke på noen privatskoler allerede i januar. Dette gjelder ikke  Danielsen videregående skole. Fra nå av skal en søke via Vigo dersom man søker på Danielsen videregående skole.
 • Søknadsfristen på de offentlige skolene er 1. mars. Elevene søker på vigo.no. Dette vil de få opplæring i på skolen. Elevene kan selv velge om de vil søke hjemme eller på skolen. For å søke videregående trenger elevene MinID. Denne vil dere få tilsendt i posten over jul. Dersom den ikke er kommet i løpet av januar er det viktig at dere informerer skolen om dette, eller at dere får bestilt koder fra MinID så snart som mulig. Dersom eleven allerede har Min-ID kan dere bruke den eller Bank- ID. Elevene søker med karakterene de får våren 2018. Karakterene legges automatisk inn i VIGO.
 • Noen elever må av egne grunner søke 1. februar. Dersom dere tenker at dette gjelder for eleven, må dere kontakte skolen for å få nærmere informasjon om vilkår for å søke 1. feb.
 • Dersom det skjer noe uforutsett i løpet av våren 2018, slik at eleven ikke har karakterer i alle fag, må dere også kontakte skolens yrkesveileder. Dette gjelder også hvis eleven av ulike årsaker har gått ned mange karakterer i vårsemesteret.

Informasjon om videregående:
Denne høsten skal elevene på 10. trinn på informasjonsdag  på Danielsen videregående for å få informasjon om skolen, og hva skolen kan tilby elevene.  Dette er noe alle elevene får delta på.

I tillegg kan elevene velge seg èn besøksdag på videregående i løpet av høsten/våren. Denne dagen vil de være med i en klasse og få et lite innblikk i hvordan en dag på videregående vil være.

Dersom elevene ønsker å besøke andre skoler/linjer, må dere søke til kontaktlærer om dette. Den enkelte skolen har besøksdager over jul, men da må dere selv følge med på hjemmesiden til den enkelte skole for å se når det skal være besøksdag eller åpen skole.

Noen av skolene er også åpen på kveldstid.

Det vil også være et obligatorisk informasjonsmøte for elever og foreldre på 10. trinn tirsdag 27. november kl 18-20. Her vil dere få informasjon om de ulike utdanningsprogrammene og i tillegg få mulighet til å stille spørsmål om videregående opplæring.

Yrkesveiledning:
I løpet av høsten/våren vil elevene få tilbud om yrkesveiledning med yrkesrådgiver Svenn Sletner.

Til eleven:
Før du kommer inn til samtale er det lurt at:

 • Du har tatt interessetesten på vilbli.no, diskutert resultatet med dine foreldre og tatt utskrift av resultatet.
 • Undersøk det programområdet du fikk størst uttelling på.
 • Bruk vilbli.no og les om utdanningsprogrammet. Nederst på siden ser du for eksempel: Mer om bygg- og anleggsteknikk.
 • Velg Fag- og timefordeling og les mer om hva du skal lære dersom du velger det gitte utdanningsprogrammet. Finn ut hva du kan velge på vg2 og vg3 eller hvilke fagbrev du kan ta (dersom du velger yrkesfag)
 • Gjør dette med flere utdanningsprogrammer på vilbli.no. Finn ut hva du ikke vil. Det er også en viktig del av prosessen.

Husk at når du søker i VIGO skal du velge 3 forskjellige utdanningsprogram og tre skoler pr. utdanningsprogram:

Eksempel:

 • Helse- og oppvekstfag – Sotra, Olsvikåsen, Askøy
 • Studiespesialisering – Olsvikåsen, Askøy, Sotra
 • Teknikk og industriell produksjon – Askøy, Sotra, Olsvikåsen

Bruk utdanning.no og velg deg et par yrker du kan tenke deg å jobbe innenfor. Hvilke personlige egenskaper trenger du for å utøve dette yrket? Hvilke arbeidsoppgaver vil du få? Hva får du i lønn? Hvilke arbeidsplasser kan du jobbe på? Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket? (Du finner disse opplysningene på vilbli.no i tillegg). Bruk Jobbkompasset til å finne ut om yrker innenfor interessefeltene dine.

Husk at du må velge det som passer deg og ikke det «alle andre» mener er best. Det er du som skal trives på videregående. :)

Tilleggsinformasjon:
Tidligere har det vært vanlig at mange elever velger studiespesialisering (gamle allmennfag) fordi en mente at dette er den tryggeste veien å gå. For noen år siden var det ikke slik at elevene hadde rett på både påbygg (slik at de får studiekompetanse) og læretid, og dermed stemte nok dette til en viss grad. Nå som rettighetene har endret seg, er det et trygt valg å velge yrkesfag. Nettopp fordi man kan ta påbygg og dermed studere på lik linje med de som har tatt studiespesialisering, dersom man ønsker det. Noen utdanninger krever at man trenger matte, fysikk og kjemi for å studere videre. Dersom en på forhånd vet at en ønsker å studere innenfor en slik utdanning må en være klar over at en må ta fagene i tillegg til, eller etter, påbyggsåret. Dette kan være en ulempe, men er absolutt mulig.

Med vennlig hilsen

Svenn Sletner,

Yrkesrådgiver v/ Danielsen Barne- og ungdomsskole Sotra