Septemberinfo

Septemberinfo
Aller først: I brevet som kom ut i forbindelse med oppstarten av skoleåret informerte vi om dato for foreldremøtet. Vi holder fast ved at barneskolen har foreldremøtet tirsdag 13.09, men ungdomsskolen flytter sitt foreldremøte til torsdag 15.09. Planen vår for gjennomføring blir som følger

Foreldremøte barneskole

Tirsdag 13.09.16 fra kl 18 – 21

Kl 18.00 – 19.00 Klasseforeldremøte for 2., 3., 5. og 7. trinn
Kl 19.15 – 19.45 Barneskoleforeldremøte i gymsalen. Felles for alle trinn. Alle ansatte må være tilstede på fellesmøtet
Kl 20.00 – 21.00 Klasseforeldremøte for 1., 4. og 6. trinn
Kl 20.00-20.30 SFO møte for 2.-3.klasse i vrimlerom.
Kl 21.00 – 21.30 SFO-møte for 1. og 4.kl i vrimlerom.

Foreldremøte ungdomskole

Ungdomsskolen vil flytte møtet sitt en dag, fordi møtet vårt kolliderer med foreldremøtet for konfirmanter i Fjell. Vi avholder derfor foreldremøtet for ungdomsskolen torsdag 15.09 klokken 19 – 21. Vi starter felles i gymsalen hvor vi har et kort fellesmøte. Deretter blir det møter med kontaktlærere i klasserommene.

Det er alltid trangt om parkeringsplassene i Straume Idrettspark. Det kommer det til å bli overnevnte datoer også. Vi oppfordrer derfor sterkt til at dere i størst mulig grad parkerer andre steder enn på skolen og på Sotra Arena. Vær ute i god tid. Kystgarasjen er i gangavstand.

Første FAU-møtet (for dem som tar på seg dette vervet – tusen takk!) blir i forlengelsen av ungdomskolens foreldremøte den 15. september. Møtet varer fra 21 – 22 og tidligere FAU-leder Louise Armond gir nyttig informasjon om dette arbeidet. På dette møtet skal FAU konstituere seg selv.

Danielsen har, i likhet med de andre skolene i Fjell, inngått et samarbeid med organisasjonen Barnevakten. Disse har mye fornuftig å bidra med inn mot barn og bruk av media. Hver høst skal Barnevakten ha kveldsskole for elever og foreldre på 5. og 8. trinn. Dette er obligatorisk for elever og vi håper også på 100% oppslutning fra foreldre. For 5. trinn blir det kveldsskole den 21.09, mens 8. trinn har kveldsskole 28.09. Kveldsskole innebærer to timer skole på ettermiddag/kveld. Det blir foredrag, film og samtale i grupper.

SKOLESTART

Vi har hatt en god oppstart av dette skoleåret. På ungdomsskolen har flere klasser allerede vært på tur, og 8. trinn er i gang med sine «bli-kjent-turer». Fredag 26.august hadde hele ungdomsskolen rebus i skolens nærområdet. Det ble en kjekk og våt fornøyelse.
På barneskolen er det også god stemning. Fellessamlingene på barneskolen er høydepunkter med kraftfull sang og positive elever. Vi opplever et godt læringsmiljø. Det er veldig kjekt å se at stadig flere elever benytter muligheten til å delta på leksehjelp på mandager og onsdager (tilbud til elever på 3. – 7. trinn)

Ansvar er et sosialt mål vi har jobbet med nå i august. Vi ønsker å hjelpe elvene til å ta ansvar for eget liv, men også å ta ansvar for andre; elevene må komme presis til timene, elevene må ha med seg bøker, elevene må sørge for at alle medelever blir inkludert.

Siden oppstarten har vi fått en ny lærer på barneskolen. Jenny Andrine Johansen er inne i et langtidsvikariat som kontaktlærer på 2. trinn.

I tillegg til at vi har nye elever i 1. og 8. klasse, så er det også flere andre klasser som har fått nye elever. Vi gjør vårt ytterste for at de skal føle seg velkommen. Flere klasser er helt fulle, men på noen trinn har vi litt ledig kapasitet.

Danielsen Sotra har i år blitt med på Utdanningsdirektoratet sin satsing i «Vurdering for læring». Det innebærer at flere lærere prøver ut en del nye ting i klasserommet. Hensikten er å se om vi kan gjøre små grep som bedrer elevenes læringsutbytte. Gi gjerne tilbakemelding dersom dere opplever at noe fungerer bra, og gjerne også om det er noe som virker til å fungere mindre bra.

TIL SLUTT

Mye info er å finne på hjemmesidene våre www.danielsen-skoler.no/sotra. I tillegg er det mulig å finne oss på facebook. Ut over dette ønsker vi å bruke mail til informasjonsflyt mellom skole og hjem.

Vi ber om at alle våre elever skal få et godt skoleår på Danielsen og om at vi får et godt samarbeid med dere foreldre. «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerte og tanker»

Fred fra
Frode Monsen, rektor Danielsen Sotra

X