Foreldrekurs og Klasseforeldremøte

Foreldrekurs og Klasseforeldremøte

trygg2FAU og skolen inviterer med dette til

Foreldrekurs og Klasseforeldremøte

For alle foreldre ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra

  1. januar klokken 18.00 – 20.30 i gymsalen

Tema: Mobbing

Vi får besøk av Guttorm Helgøy. Guttorm jobber til daglig i rettleiarteamet i Fjell kommune. Han er også sentral i Trygg i Fjell. Trygg i Fjell sin målsetning at de skal forebygge og redusere omfanget av mobbing i Fjell kommune – og sikre at mobbing blir avdekket og håndtert godt av alle som er i relasjon til barn og unge.

De av oss som har vært på kurs med Guttorm tidligere, vet at han har mye å komme med.

Foredraget til Guttorm varer i 1,5 timer.

Klokken 19.30 går foreldrene videre til klasserommene for å delta på klasseforeldremøte. Det vil bli samtaler om en «case» som aktualiserer mobbeproblematikken. I tillegg vil kontaktlærerne benytte anledningen til å gi litt informasjon om klassen og om våren som ligger foran oss.

Vi oppfordrer alle til å prioritere dette møtet.

Mvh

Frode Monsen, rektor                                            Louise Armond, FAU leder

Trygg i Fjell har egen hjemmeside: www.tryggifjell.no

X