Helsesøster/skolelege – ungdomsskole

Helsetenesta ved Danielsen skule, avd. ungdomsskole.

Kontaktinformasjon

Helsesøster: Ragnhild Palmesen Nese

Kontakt: Tlf: 46977100/08

Mobil: 913 83 536 / mail: Ragnhild.Nese@fjell.kommune.no

Kontortid på skolen: tirsdag, torsdag og fredag, kl.9.00-15.00.

Straume helsestasjon: 55096810 (telefontid 0830-13)

Dersom de ikkje oppnår kontakt på mobiltelefon, send ei tekstmelding eller ein mail, så tar helsesøster kontakt. På ungdomsskulen  ligg det også ei kontaktbok i resepsjonen som elev eller foreldre kan skrive seg opp i, dersom ein ynskjer time til helsesøster.

J

Helsesøster sine faste oppgåver

 • Årleg miljøretta inspeksjon på barne og ungdomsskulen
 • 8.klasse: Individuell samtale med vekt og høgdemåling
 • 10.klasse: Vaksinering (Boostrix Polio)
 • Andre oppgåver i skulehelsetenesta
  • Samtalar og oppfølging med born/ungdom og foreldre om t.d overvekt, kosthald, eteforstyrringar, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege kjensler, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald, atferdsvanskar. Informasjon om pubertet, informasjon og samtale om seksuell helse,haldninger,etikk og prevensjon for ungdom.
  • Syn/ hørsel undersøking på etterspørsel
  • Grupper og undervisning

   

  Tverrfagleg samarbeid

  Skulehelsetenesta kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglege møter. Den kan også sørgje for tilvising vidare til m.a. fastlege, PP-tenesta, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester (sosialtenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan og hjelpe med å kontakte familievernkontoret.

  Linkar:

 

skjermbilde-2016-11-16-kl-09-50-06 HELSESTASJON FOR UNGDOM
Sartor Storsenter, 4. etg (ovanfor Vilvite)
Sartorvegen 12
Tlf: 55 09 68 02
Åpent:
Mandag 14-17.30 (Lege 14.30-17.30)
Torsdag 15-16.30
Inga timebestilling. Gratis tilbud for ungdom mellom 13 og 23 år.
Helsestasjonen er stengt når skolen har fri.