Helsesjukepleiar barneskole

Helsesjukepleiar på barneskulen er Louise Armond tlf. 95480529.
Du treff helsesjukepleiar på skulen kvar tirsdag og fredag.

Helsesjukepleiar sine oppgåver ved skulen er samtalar og oppfølging av elever og foreldre om fysisk og psykisk helse.

Dette blir gjennomfør for alle elever på disse trinnene:

2. klasse: Vaksinering (difteri,stivkrampe, kikhoste og polio)
3. klasse: Vekt og høgd
4. klasse: Undervisning om kosthald
5. klasse: Pubertetsundervisning for jenter og undervisning om psykisk helse
6. klasse: MMR vaksine (meslingar, kusma, raude hundar) og pubertetsundervisning for gutar
7. klasse: HPV vaksine og undervisning om rusmidler

Skulehelsetenesta oppfordrar foreldre til å gje melding til skulen om smittsame sjukdomar.

X