Hjelpemidler

OBS! Denne siden er under konstruksjon.

Enkelte elever kan ha behov for hjelpemidler i skolehverdagen. Dette gjelder elever som av forskjellige grunner har utfordringer med lesing og skriving.

Det kan søkes om:

1: PC: Tilskudd til PC søkes direkte til NAV (Se: Hvordan søke)
2: Lydbøker og smartbok: Tilbys av skolen til alle som har dysleksi.

Hva trenger elever med dysleksi?

Elever med dysleksi trenger struktur og tydelige beskjeder, i tillegg til at de må få lov til å kompensere for lese- og skrivevanskene sine med datahjelpemidler som f.eks. LingDys, Textpilot eller CD-ord, og talesyntese.

Dysleksi

Kort om dysleksi

 • Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske, som ikke skyldes svake evner eller dårlig opplæring.
 • Kjennetegnes ved store og varige vansker.
 • Det er ca. 5 % som har dysleksi.
 • Det er like mange jenter som gutter som har dysleksi.
 • Ordet dysleksi kommer fra «DYS» og «LEKSIA», som betyr “vansker med ord”.
 • Dysleksi er arvelig.
 • Det er bred enighet om at dysleksi er et problem med lydene i språket (fonologi). Det er vanlig å blande bokstavlyder som for eksempel b/d og b/p. Det er også vanskelig å rime.
 • De med dysleksi har ikke primært et problem med å forstå innholdet i det de leser, men med å lese i seg selv. Skrivevanskene er også ofte alvorlige og varige.
 • De med dysleksi har språklig redusert arbeidsminne. Det vanlige er å huske syv pluss-minus to enheter. Dyslektikere husker fem pluss-minus to

Vær oppmerksom hvis flere av disse faktorene er tilstede:

 • Foreldre har dysleksi. Det er 38 til 50 % sjanse for at barnet får dysleksi hvis en av foreldrene har det. Det er imidlertid ikke all dysleksi som er arvelig. Dysleksi er alltid resultat av et komplisert samspill mellom arv og miljø, som begynner allerede i fosterlivet. Man arver altså ikke dysleksi; man arver gener som kan gi disposisjon for dysleksi under visse miljøbetingelser.
 • Avvik i språklig utvikling, som dårlig ordforråd og vansker med å rime eller kommunisere med andre barn.
 • Vansker med å lese- og eller skrive.
 • Motoriske utfordringer.

Følgevansker

En følgevanske kan være vel så fremtredende som hovedvansken. Her er eksempler på følgevansker som de med dysleksi, dyskalkuli og SSV kan ha:

 • Lære klokka, samt tidsbegrep.
 • Forskjell på høyre og venstre, samt retningssans.
 • Lav selvfølelse, mestringsfølelse og motivasjon.
 • Grovmotoriske og finmotoriske vansker.
 • Konsentrasjonsvansker.
 • Strukturelle vansker.
 • Problemer med begreper.

Avdekke dysleksi

For å få bekreftet eller avkreftet dysleksi må det foretas en utredning. Utredningen ser blant annet på ulike delferdigheter i lesing. Dysleksi kan avdekkes fra 2. klasse. Da tas det først en test etterfulgt av en periode med intensive tiltak, før det testes på nytt. For de som blir oppdaget sent er det ofte nok med en test. Det er vanlig å bruke standardiserte tester.

I skolen er utredning for dysleksi en del av den sakkyndige vurderingen og gjennomføres av PPT. Det kan du lese mer om under rettigheter

Informasjonen på denne siden er hentet fra dysleksinorge.no

Søknad om hjelpemidler

Elever som kan dokumenter spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) kan søke om tilskudd til PC for skolebruk hos NAV.

Du finner mer informasjonen på NAVs nettsider:

«Dersom en elev har spesifikke lese- og skrivevansker og har et dokumentert behov for PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan du få et tilskudd på 3 200 kroner til kjøp av PC eller nettbrett. Kontaktpersonen ved skolen må dokumentere at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen.( Spes.koordinator ordner dette.)

Eleven må ha dokumentasjon som sier noe om elevens behov for å bruke data i skolen. Dette kan være sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, eller rapport fra LOGOS-test. Dette legges ved søknaden.

Hvordan søker du?

1: Ta kontakt med rådgiver på skolen for å avtale innsending av søknad.

2: Skriv ut søknaden fra NAV sine sider. Du finner søknad om tilskudd til PC her:  Det er viktig at du skriver ut førstesiden etter at du har tastet inn postnummer og fødselsnummer på eleven. Både første side og søknaden skal underskrives av foreldre/foresatte.

3: Send søknaden til skolen v/rådgiver. Skolen fyller ut resten av detaljene og sender søknaden til NAV.

4: Dere får svar på søknaden i posten. Ta kontakt med skolen så snart svaret kommer.

5: Når vedtaket fra NAV foreligger kan skolens IKT-koordinator (Enok Nævdal) gi råd til foresatte om hvilke type PC skolen anbefaler å kjøpe. Pr. 1.8.2014 er tilskuddet begrenset oppad til kr. 3200,-

6: Lever inn PC med eventuelt lisenskoder og passord til IKT-koordinator på skolen som installerer hjelpemidler på datamaskinen.

7: Rådgiver er opplæringsansvarlig og tilbyr opplæring til elev og foreldre ved behov. Dette avtales individuelt.

PC

 Anbefalte programmer for PC

 • Textpilot (fungerer for skriving i både norsk og engelsk og erstatter både Lingdys og LingWrite). Fungerer med officepakken.
 • LingDys (for skriving på norsk)  og LingRight– (for skriving på engelsk). Fungerer ikke med officepakken.

 Anbefalte programmer for MAC

 • LingPilot (For skriving på norsk og engelsk). Fungerer ikke med officepakken.

Det er stort sett samme funksjonalitet. Men når en skal søke om programvare, anbefaler likevel skolen Textpilot.

Lydbøker

Elever som har behov for det kan få lærebøker på lydbok. Statped kom høsten 2017 ut med en ny gratis løsning for elever med behov for lydbøker. Disse lånes gratis gjennom nlb.no.  Skolen setter opp låne-ID ved skolestart, Låne-ID blir sendt til elevens skole e-post, og skolen gjør klart lån av fagbøker for eleven.

Det er også mulig å låne andre bøker via NLB.no. Alt er helt gratis.

Vi tilbyr følgende lærebøker på lydbok via skolelydbok.no (Lydhør-appen):

 • Norsk: Kontekst
 • Matematikk: Faktor
 • Samfunnsfag: Underveis
 • Naturfag: Eureka

Vi tilbyr følgende smartbøker via podium.gyldendal.no

 • Engelsk: Enter

Hvordan bruke lydbøker fra skolelydbok.no?

IOS:
1: Last ned Lydhør appen på Appstore for Iphone eller Ipad.

2: Logg inn med lånernummer og PIN-kode første gang du bruker appen.

3: Lydbøker du allerede har lånt, vil vises i bokhyllen «Lån».

Android:

1: Last ned Lydhør appen for Android.

2: Logg inn med lånernummer og PIN-kode første gang du bruker appen.

3: Lydbøker du allerede har lånt, vil vises i bokhyllen «Lån».

PC

Alle lydbøkene du laster ned fra skolelydbok.no inneholder avspillingsprogrammet Dolphin EasyReader Express. Dette programmet har grunnleggende funksjonalitet for å kunne bruke DAISY-boka. Når du setter lydboka (CD-ROM-plata) i en PC med Windows, vil dette programmet starte automatisk.

MAC

Hvordan bruke Smartbok?

Nettleseren
1: Logg deg inn på Gyldendal sine sider ved å bruke FEIDE innlogging.

2: Oppe til venstre finner du “Min meny” med oversikt over dine smartbøker.

3: Åpne boken du ønsker å lese. I Smartbok er alle tekster lest inn.

iOS
1: Last ned smartbok appen

2: Logg inn via FEIDE

3: Åpne din smartbok direkte i appen

Android
1: Last ned smartbok appen

2: Logg inn via FEIDE

3: Åpne din smartbok direkte i appen

MAC/PC
App lanseres i løpet av høsten 2017

 

Opplæring

Rådgiver er opplæringsansvarlig på skolen. Opplæring vil normalt foregå de første ukene etter skolestart, eller etter innvilget søknad fra NAV. Vi tilbyr også opplæring av foreldre etter avtale.

Ta kontakt med rådgiver på mail: svenn.aage.sletner@danielsen-skoler.no eller på telefon: 46977110

Opplæring TextPilot

Lingit har laget gode opplæringsvideoer som forklarer hvordan du bruker Textpilot. Videoene finner du her: https://www.youtube.com/results?search_query=Textpilot

Opplæring LingPilot

Lingit har laget gode opplæringsvideoer som forklarer hvordan du bruker LingPilot. Videoene finner du her: https://www.youtube.com/results?search_query=Lingpilot

X