Hvorfor velge oss?

Danielsen Sotra er en kristen barne- og ungdomsskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene.
På Danielsen Sotra skal elevene bli sett av de voksne, og de skal få utvikle seg som mennesker.

Vi ønsker å være en alternativ skole, en kristen friskole. Skolen har egen godkjent fagplan der kristendomsfaget står sentralt. Vi skal hjelpe foreldrene med oppdragelse og undervisning i videste forstand.

Ingen skoler er nøytrale. Vi påvirker hverandre. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Vi er tydelige på at det er det kristne menneskesyn som ligger til grunn, og at de kristne verdier formidles.

De som velger Danielsen skal kunne vite hvilken påvirkning elevene får.

BIBELEN SIER: I salme 110, 11: Å FRYKTE HERREN ER BEGYNNELSEN TIL VISDOM.

I august 2018 har vi 402 elever. På barneskolen har vi  151 elever, fordelt på 1. – 7. klasse. Ungdomsskolen har 251 elever, 3 paralleller på 8.-10.trinn. Vi har noe ledig kapasitet i 1 og 3. klasse, og på ungdomskolen.

Velkommen til Danielsen Sotra

X