Arbeidslivsfag

Arbeidslivsfag skal gi større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut yrkesfaglig opplæring. Velger du arbeidslivsfag vil du ikke få spansk eller tysk på ungdomsskolen. Har du hatt arbeidslivsfag på ungdomsskolen og velger studiespesialiserende på videregående vil få færre timer til valg av programfag på VG3. Kontakt skolens rådgiver dersom du vil vite mer om dette.

X