Skriftlig eksamen våren 2020

Regjeringen har som kjent vedtatt å avlyse skriftlig og muntlig eksamen på 10.trinn. Mer informasjon finner du på udirs sider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Søk om tilrettelegging

Muntlig eksamen våren 2020

Muntlig eksamen avlyst

X