Vi ønsker å kombinere idrett og skole ved å fokusere på holdninger og målbevissthet. Her kan vi dra nytte av hverandres kompetanse inn mot elevene med et felles mål om holdningsskapende virksomhet. Idrettslinjen er et tilbud til de som ønsker å bruke litt ekstra tid av skolehverdagen på å utvikle seg på basisferdigheter og innen sin idrett.  Det er et krav at eleven allerede driver idretten sin innenfor organisert virksomhet knyttet til et idrettslag.

Idrettslinjen er et samarbeid med Sotra sportsklubb. De ønsker å bidra med fasiliteter og trenerressurser. Vi er også i dialog med kretsen og andre eksterne ressurser. Vi ønsker å kombinere idrett og skole ved å fokusere på holdninger. Her kan vi dra nytte av hverandres kompetanse inn mot elevene med et felles mål om holdningsskapende virksomhet.

Vi prøver å gi et spisset tilbud til alle som ønsker det. Vi innehar mest ressurser og kunnskap innen fotball, håndball og volleyball, men ønsker også at dette skal være et tilbud til andre idrettsgrener. Der det er snakk om mer individuelle idretter vil vi prøve å legge til rette for dette. I slike tilfeller vil vi prøve å lage et godt opplegg i samarbeid med klubben eleven er tilknyttet.
Vi legger vekt på faglig innsats for de som går på denne linjen. Det er viktig at idrettslinjesatsingen ikke går på bekostning av det faglige.

Det vil bli to treningsøkter i uken. For å hente igjen det faglige eleven går glipp av, må elevene på idrettslinjen møte opp på faglig oppfølging utenfor den oppsatte timeplanen. Dette avtales med idrettslærer. Elevene bruker også tiden som er satt av til valgfag til idrettlinje. Eleven vil derfor få karakter i valgfaget fysisk aktivitet og helse.

Vi gjør oppmerksom på at elever kan miste plassen på idrettslinjen dersom det går ut over elevens faglige utvikling eller dersom eleven viser dårlig holdning i skolehverdagen. Dersom eleven ønsker å slutte på idrettlinjen, er det anledning til å gjøre det. Elevene kan da velge et valgfag på en av valgfaggruppene der det er ledig plass.

Arve Walde og Karsten Raunehaug er ansvarlige lærere ved idrettslinjen og har også ansvaret for faglig oppfølging. Dersom det er spørsmål kan dere ta kontakt via mail:
Karsten.Raunehaug@danielsen-skoler.n

MSNRNGUPersonal_Walde_Arve

 

Karsten Raunehaug og Arve Walde er ansvarlig for idrettslinjen.

Send informasjon angående idrettslinjen til Karsten Raunehaug.

Opps, fant ikke skjemaet.

Artikkel om idrettslinjen i Vestnytt 14.12.2013.

vestnytt1

X