Meldeboken eller epost brukes til daglig kommunikasjon mellom hjem og skole.

Ved søknad om permisjon brukes eget skjema.