Infobrev nummer 1 – 2016

Infobrev nummer 1 – 2016

TAKK


Først en takk til dere foreldre:

  • Takk til alle som har bidratt i forbindelse med juleavslutninger på barneskolen
  • Takk til alle som tok i et tak i forbindelse med nyttårsfesten på ungdomsskolen.
  • Takk til alle som sysselsatte ungdommene fra 6. – 10. trinn på aksjonsdagen 21. januar
  • Takk til alle som var med på temakvelden om mobbing, og gjorde dette til en flott kveld!

Dere foreldre er viktig. Først og fremst som forbilder, oppdragere og læringsstøttere av egne barn. Dernest som fremsnakkere av skolen, slik at barna forstår viktigheten av utdanning og læring.

 

MOBBING
I forhold til temakvelden om mobbing, så håper jeg alle nå er kjent med at skolen har et eget antimobbeprogram. Dette ligger åpent på våre hjemmesider. I etterkant av temasamlingen er det flere klasser som har jobbet ekstra mye med klassemiljøet. På mellomtrinnet gjennomførte vi før jul spørreundersøkelsen «Spekter». Denne avdekket at noen klasser har utfordringer å ta tak i. Vi har også fått noen henvendelser fra dere foreldre, som har gjort oss ekstra på vakt i forhold til dette tema. Dersom skolen mistenker mobbing, tar vi kontakt med dere foreldre.

 

PRØVEMUNTLIG
I slutten av januar hadde 10. trinn prøvemuntlig. Elevene får på denne måten en god forberedelse til muntlig eksamen. Vi gleder oss over at elevene benytter anledningen til å vise seg fra sin beste side, både faglig og menneskelig.

 

STUDIETUR
I begynnelsen av februar hadde skolens ansatte en studietur til London. Her besøkte vi blant annet to skoler. Det var veldig kjekt. Jeg tror mange av elevene ved skolen har fått nyte godt av inspirerte lærere allerede. Skolebesøkene gav oss konkrete tips til gjennomføring av undervisning, og til å rette fokuset mot elevenes læring.

 

ISRAELSUKE
Inneværende uke har barneskolen Israelsuke. 6. klasse har laget skuespill og vi har lært om den jødiske høytiden Purim. Vi løfter frem landet Israel fordi landet er sentralt i kristendommen. Det har blitt en tradisjon at vi fokus på Israel før påske. På denne måten ønsker vi å presentere det store bilde av Guds frelseshistorie for elevene.

 

MOBILHOTEL
I skolens ordensreglement står det at elevene må ha mobilen avslått i sekken gjennom skoledagen. På ungdomsskolen opplever vi at dette fungerer dårlig. Fra og med mandag 7.3. innfører vi derfor mobilhotel på ungdomsskolen. Dette er en ordning der elevene leverer fra seg mobilen på begynnelsen av skoledagen, og får den igjen på slutten av skoledagen. Les mer om dette her:

 

PRAKTISK INFORMASJON
Noen stusser kanskje over at skolen etterspør personnummer til foreldre. Dette trenger vi i vårt skoleadministrative system for at dette skal fungere hensiktsmessig. Vi presiserer at dette er informasjon som ikke videreformidles til noen. Vi trenger at foreldre på 9. trinn, som ikke med sikkerhet vet at de har oppgitt dette allerede, tar kontakt med skolen og gir oss denne informasjonen. Dette kan dere gjøre ved å sende en mail til Marta.Torsvik@danielsen-skoler.no, eller ved å ringe kontoret.

 

NOEN VIKGTIGE DATOER 

3. mars er det FAU-møte. Ta kontakt med FAU-representant i din klasse dersom du har saker. Referat fra FAU-møtene ligger på skolens hjemmesider.
17.mars kl 10 – 12 er det besteforeldredag for dem som har barnebarn på 1. – 4. trinnmars er det
18.mars er det påskesamling i gymsalen for alle elevene på skolen. Foreldre som har anledning er også velkommen.
13. april kl 17 – 20 er det Misjonskveld med kafè og masse aktiviteter for liten og stor.

Ellers oppfordrer vi alle til å følge med på skolens hjemmesider (www.danielsen-skoler.no/sotra) og til å følge med på ukeplaner som legges ut av kontaktlærere. Her kommer det mye nyttig informasjon.

 

Mvh

Frode Monsen

rektor

X