Informasjon til foreldre om iPad og G-suite

Informasjon til foreldre om iPad og G-suite

I forbindelse med skolens satsning på digitalisering, og for å gjøre oss klare for nye læreplaner i 2020, har skolen kjøpt inn iPad til elever og ansatte. Dette er et læringsverktøy som skal brukes i skolearbeidet. Fra høsten 2019 vil alle elever fra 1. – 9.trinn få låne en iPad m/tastatur. Denne skal også brukes i hjemmearbeidet. Elevene vil løpende få utdelt iPad ved skolestart. iPaden er skolens eiendom og skal leveres tilbake på slutten av skoleåret. I alle ferier ligger iPaden igjen på skolen.

Vi vil også gå over fra Office 365 til G-suite. Dette betyr at elevene vil begynne å bruke Google sine verktøy i skolearbeidet. Google Classroom vil bli brukt som læringsplattform på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Dette vil erstatte itsLearning. Småtrinnet vil bruke Showbie som læringsplattform. Det er mulig for foreldre å få innsyn i elevenes skolearbeid gjennom disse plattformene. Nærmere informasjon om dette blir gitt etter skolestart. 

10.trinn vil bruke skolenes Macbook Air skoleåret 2019/2020. Disse vil ikke bli mulig å låne med hjem. 

Regler for bruk av ipad 

Personvern

Hvorfor iPad i skolen?

I 2017 kom regjeringen ut med “Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021”. Hovedmålene i denne strategien er at elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. IKT skal også utnyttes i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for øke elevenes læringsutbytte. Samtidig legger de nye læreplanene som trer i kraft i 2020 opp til økt fokus på digitale ferdigheter. Etter en nøye vurdering, der blant annet pedagogisk potensiale og personvern har stått sentralt, har skolen valgt å gå for en løsning med iPad og G-suite. 

Apper

Det er mange ulike apper til iPad som er godt egnet i skolen. Hvilke apper som blir tatt i bruk vil variere fra trinn til trinn. Alle apper vil bli installert av IKT-ansvarlig på skolen. 

iPadene kan administreres av den læreren som har klassen. Dette betyr at lærer kan styre bruken i undervisningen med f.eks. å kun gi tilgang til en spesifikk app eller nettside. iPaden vil også kunne låses av lærer når den ikke skal brukes.

Headset/øreplugger
I noen apper og programmer vil det være behov for headset. Det er viktig at elevene har med seg dette. Mange elever har allerede dette utstyret. Det er ikke hensiktsmessig å ta med veldig dyrt utstyr på skolen, men heller enkle øreplugger eller headset.

Skolen selger øreplugger og headset for kr. 50 i resepsjonen.  

E-post

I forbindelse med overgang til Google får skolens ansatte nye epostadresser. Disse vil bli publisert på skolens nettsider og vil bli sendt i informasjonsbrev ved skolestart. 

Hvor kan vi få mer informasjon?

Skolens hjemmesider vil være oppdatert med den siste informasjonen. Det vil også bli gitt nærmere informasjon på foreldremøte i høst. 

Med vennlig hilsen 

Alexander Jensen

Rektor


X