Juniinfo

Kontaktlærarar 2017-2018

Kontaktlærarkabalen for komande skuleår er no lagt:

1. trinn: Janne Mikkelsen og Lillian Nilsen

2. trinn: Anne-Marthe Lillebø

3. trinn: Randi Ruud og Yngvild Egeland Tørnby

4. trinn: Jostein Hope og Linn Merete Urangseter Peducasse

5. trinn: Maria Heradstveit og Andrè Heradstveit (dei er ikkje i familie )

6. trinn: Anne Hisdal og Håkon Leigland

7. trinn: Pål Grytten og Linn Berge

8. trinn
8a: John-Olav Aasen og Kristine Bjelland
8b: Arve Walde og Ingrid Sætre
8c: Cecilie Aksnes og Harald Ruud

9. trinn
9a: Bjørn Møller og Helga Sævik
9b: Mary-Liz Bendiksen og Robert Hisdal
9c: Jarle Solheim og Katrine Skjold

10. trinn
10a: Aina Hellesund og Håkon Vinnem
10b: Karsten Raunehaug og Marita Turøy Mbagga

Det er framleis ein del som skal skje før sommarferien og vi avvik stadig frå timeplanen. Det er derfor viktig at både foreldre og barn følgjer med på informasjonen som kjem på vekeplanane til klassen. Vi minner om følgjande viktige hendingar:
Måndag 12. juni frå 10.00 – 12.00: Førskuledag for nye 8. klassinger. Oppmøte i gymsalen.
Onsdag 14. juni kl. 18.00: Sommarkonsert for elevar og foreldre på barneskulen.
Torsdag 15. juni: Fellessamling for heile skulen med etterfølgjande MISJONSLØP
Onsdag 21. juni kl. 19: Eksamensfest for 10. trinn
Torsdag 22. juni frå kl. 14 – 16: 7. klasse avslutning 23. juni er siste skuledag. Første skuledag etter ferien er onsdag 16.08

Deltaking i spørjegransking
(Gjeld elevar ved ungdomsskulen)

Prosjektet ”Stolt av eige språk” er sett i gang av Fjell kommune i tett samarbeid med Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved Universitetet i Bergen (UiB). Prosjektet har særleg merksemd på skriftspråkbruk blant ungdomsskuleelevar i Fjell. Føremålet er å få meir kunnskap om nynorsk blant ungdom, og å styrkje lese- og skriveopplæringa, bl.a. gjennom utviklingsarbeid i skulen.

Du kan lese meir om spørjegranskinga her.

Ein kan reservere seg mot spørjegranskinga: (Frist 12.juni)

Opps, fant ikke skjemaet.

 

rektor

Frode Monsen

X