Kjøring av elever til og fra skolen

Trafikksituasjonen i området rundt skolen er krevende. I samarbeid med FAU, ønsker vi å avklare hvor dere kan sette av, og hente barna slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.  

Rutiner

  • Elever som går i 1. og 2.klasse kan kjøres ned til skolen, og hentes ved skolen. Snu bilen nede ved ungdomskolen og kjør sakte opp bakken. Dersom du ikke har barn som går i første- og andreklasse, skal du ikke kjøre ned til skolen.    
  • Elever som går i 3.-10.klasse slippes av og hentes ved Sotra Arena. Vi ber om den enveiskjørte veien fra hallen til skolen ikke benyttes, da det kan skape farlige situasjoner.
  • Parkeringen utenfor Straume Forum skal ikke brukes til av – og påstigning.  Det samme gjelder området på motsatt side av Straume Forum.

rektor – Alexander Jensen

X