Ledig stilling

Ledig stilling

 

Flere ledige vikariat for lærere i 70-100% stilling i perioden 01.01.19-31.07.19talent

Vi er på jakt etter deg som kan være kontaktlærer på barnetrinnet eller ungdomstrinnet.

På ungdomsskolen er det ønskelig at du har kompetanse i noen av disse fagene: musikk, engelsk, matematikk, norsk, spansk eller K&H.

Vi tror at god relasjon til elevene er vesentlig for elevenes læring. Danielsen Sotra er en kristen barne- og ungdomsskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene. På Danielsen Sotra skal elevene bli sett av de voksne, og de skal få utvikle seg som mennesker. Vi ønsker å være en alternativ skole, en kristen friskole. Skolen har egen godkjent fagplan der kristendomsfaget står sentralt. Vi skal hjelpe foreldrene med oppdragelse og undervisning i videste forstand. Ingen skoler er nøytrale. Vi påvirker hverandre. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Vi er tydelige på at det er det kristne menneskesyn som ligger til grunn, og at de kristne verdier formidles.

Alle som skal jobbe på Danielsen Sotra må fremme vårt formål og vårt kristne verdigrunnlag. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med rektor Alexander Jensen: alexander@danielsen-skoler.no

Søknadsfrist: 10. desember

Om arbeidsgiveren

Danielsen Sotra er en kristen barne- ungdomsskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene. På Danielsen Sotra skal elevene bli sett av de voksne, og de skal få utvikle seg som mennesker. At vi har faglig dyktige lærere er selvsagt ingen ulempe.Vi ønsker å være en alternativ skole, en kristen friskole. Skolen har egen godkjent fagplan der kristendomsfaget står sentralt. Vi skal hjelpe foreldrene med oppdragelse og undervisning i videste forstand. Ingen skoler er nøytrale. Vi påvirker hverandre. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Vi er tydelige på at det er det kristne menneskesyn som ligger til grunn, og at de kristne verdier formidles.

 

 

 

 

 

X