Ledige stillinger

Ledige stillinger

Spesialpedagog/Kontaktlærer/Miljøterapeut/Assistent

Frist: 15.03.2019
Varighet: Vikariat
Vi har flere ledige stillinger:
– Assistent, barne- og ungdomsskolen (Vikariat: fra 15.03.2019)
– Miljøterapeut med relevant høyskoleutdanning.  (Årsvikariat fra 1.8.2019)
– Kontaktlærer barneskolen (Årsvikariat fra 1.8.2019)
– Lærer med kompetanse innen spesialpedagogikk (Årsvikar fra 1.8.2019)

Vi tror at god relasjon til elevene er vesentlig for elevenes læring. Du som søker en av stillingene må like å jobbe tett på eleven og ha et ønske om å være med å bidra til et godt psykososialt miljø på skolen.

Alle som skal jobbe på Danielsen Sotra må fremme vårt formål og vårt kristne verdigrunnlag.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med rektor Alexander Jensen: alexander@danielsen-skoler.no

X