Min Visma Skole – app for fravær og meldinger

Min Visma Skole – app for fravær og meldinger

Fra høsten 2020 har skolen nye rutiner for fraværsføring og kommunikasjon med foreldre.   Vi ønsker at foreldre laster ned appen Visma Min Skole foresatt. Appen brukes til kommunikasjon med skolen og for føring av fravær.  

Du kan lese med om appen Visma Min Skole her.

Vi har testet ut appen, den ser ut til å fungere bra. Foreldre med Huawei-telefoner må være oppmerksom på at disse telefonene ofte har en  strømsparefunksjoner som automatisk slår av push-varslinger. Da blir du ikke varslet derrsom det kommer en melding fra skolen.  Det anbefales at du finner menyvalget ‘batteri/batteribehandling’ – ‘app-oppstart/start opp’. Min Skole må ha tillatelse til å kjøre i bakgrunnen for at du skal motta push-varsler.,

X