Når skal eleven være hjemme fra skolen?

Når skal eleven være hjemme fra skolen?

Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme fra skolen.  Skolen følger folkehelseinstituttet sine råd og ber også om at foreldre gjør seg kjent med disse rådene.

Oppdatert informasjon finnes på folkehelseinstiuttet sin nettside. 

 

X