Danielsen Sotra er en kristen barne- ungdomsskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene. På Danielsen Sotra skal elevene bli sett av de voksne, og de skal få utvikle seg som mennesker. At vi har faglig dyktige lærere er selvsagt ingen ulempe.

Vi ønsker å være en alternativ skole, en kristen friskole. Skolen har egen godkjent fagplan der kristendomsfaget står sentralt. Vi skal hjelpe foreldrene med oppdragelse og undervisning i videste forstand. Ingen skoler er nøytrale. Vi påvirker hverandre. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Vi er tydelige på at det er det kristne menneskesyn som ligger til grunn, og at de kristne verdier formidles.

De som velger Danielsen skal kunne vite hvilken påvirkning elevene får. BIBELEN SIER: I salme 110, 11: Å FRYKTE HERREN ER BEGYNNELSEN TIL VISDOM.

X